PERSOONLIJKE READING

Algemeen
Bij een persoonlijke aurareading wordt gekeken naar de stroming van jouw energie. Dit geeft inzicht in belangrijke actuele thema's. Het werkt ondersteunend in transformatieprocessen en zorgt ervoor dat de energie op gewenste plaatsen beter gaat stromen. Onbewuste informatie wordt beschikbaar en bewust gemaakt, waardoor integratie in de dagelijkse praktijk kan plaatsvinden. 
Met behulp van een speciale communicatietechniek (die overigens door iedereen te leren valt), zoekt de reader naar actuele energieprikkels en destilleert daar wezenlijke informatie uit. Deze gegevens, die in beelden, kleuren en geluiden naar voren komen, worden ter plaatse vertaald tot praktisch bruikbare adviezen en zo overgebracht op de cliënt. Gezien de vele lagen die aan de orde komen tijdens een ca. 2 uur durende sessie, wordt van de reading een geluidsopname gemaakt. Dat maakt het mogelijk om het verhaal naderhand nog eens rustig terug te luisteren. 

Bij een aurareading komen alle belangrijke energiecentra ook wel chakra's genaamd, aan de orde 
- het voetchakra: het maken van keuzes, de manier van in het leven staan
- het basischakra: veiligheid, werk, geld, gezondheid
- het navelchakra: scheppen, voelen, emoties, zelfwaardering
- het zonnevlechtchakra: energieverdelen, wilskracht, daadkracht
- het hartchakra: liefde, innerlijk kind
- het keelchakra: tijdsbewustzijn, groepsbewustzijn, creativiteit, expressie, helder horen
- het derdeoogchakra: droombewustzijn, spiritualiteit, helder zien
- het kruinchakra: leventhema's, verbinding met het al wat is

Ook is het mogelijk om een meer vraaggerichte reading te ontvangen. Bij deze interactieve vorm wordt ingegaan op de actuele vragen die de client inbrengt.

Je kunt een reading ontvangen tijdens een persoonlijke consult in het Bolwerk. Het is ook mogelijk om een reading op afstand te krijgen via skype, een ingesproken boodschap of mail.