Energiemanagement en Energielezen

Algemeen
In de dagelijkse praktijk (zakelijk en privé) wordt vaak gesproken over het al dan niet hebben of krijgen van energie. Oplossingen worden gezocht in: minder hooi op de vork nemen, vroeg naar bed gaan, je afsluiten, op zoek gaan naar een andere baan of tijd voor jezelf nemen vaak geëigende wegen. Interessant is, dat op zulke momenten geen echte analyse van de aanwezige energie plaatsvindt. Terwijl dit juist zoveel informatie en inzicht geeft; zowel over het zichtbare als ook de krachtenvelden in de onderstroom van mens en organisatie. Er zijn eenvoudige technieken om de energie van jezelf, anderen en organisaties te lezen en te onderzoeken. Op basis van deze (vaak metaforische) waarnemingen kunnen de juiste interventies gepleegd worden die energielekken dichten, begeleidingtrajecten meer to-the-point maken en het leven laat gaan over de dingen die er toe doen. 

Om deze waarnemingstechnieken eigen te maken, biedt Coach-Inn de volgende opleidingen, trainingen en workshops: 

• Opleiding Vraaggericht energie waarnemen in een professionele context (Level 1)
• Opleiding Verdieping vraaggericht energie waarnemen in een professionele context (Level 2)
Opleiding Energiewerk-Inn-Systemen (Level 3)
Verdieping en Transformatiedagen
• Energiedag  Ook zijn de onderstaande individuele consulten mogelijk: Werk je in een (fysiek) zorgend beroep? Bij Coach-Inn kun je in een maatwerktraject op individuele basis leren om je energiehuishouding te managen, jezelf energetisch voor te bereiden op klantcontacten en energetisch waarnemingen te gebruiken om de sessies, consulten en ontmoetingen met klanten te verbreden, verdiepen en sneller tot de kern te komen.

Meer informatie
  • Afspraak?
  • Overzicht workshops, trainingen en leergangen