VERDIEPING VRAAGGERICHT
ENERGIE WAARNEMEN
(IN EEN PROFESSIONELE CONTEXT) - LEVEL 2

Algemene informatie
  
Deze vijfdaagse training is een vervolg op de training Vraaggericht Energie Waarnemen in een professionele context. De basistechnieken in het intuitief waarnemen zijn inmiddels eigen gemaakt. De deelnemer kiest met deze training voor een verfijning, verdieping en verbreding van de mogelijkheden om mensen te begeleiden vanuit energetische perspectieven. De dagen kennen in grote lijnen eenzelfde karakter als bij de basisopleiding. Er zal echter nog meer verbinding gemaakt worden met ieders dagelijkse werkpraktijk en het daarin aanwezige helende veld. Waarbij er ruimte is om onder begeleiding jouw eigen stijl in waarnemen en healen te ontwikkelen afgestemd op jouw eigen toepassingsgebieden. Er bestaat ook de mogelijkheid om zelf keuze-onderwerpen aan te dragen, die vertaald zullen worden in passende lesstof en oefeningen. 


Programma
- het verdiepen en verbreden van de energetische waarnemingstechnieken
- het eigen maken van healingtechnieken
- het intensiveren van de samenwerking met gidsen en begeleiders
- het uitbreiden van het arsenaal aan energetische coachtechnieken en werkvormen
- het vertalen van waargenomen symboliek in begrijpelijke taal in de begeleiding van transformatieprocessen 
 
Resultaat
- meer zelfvertrouwen om energetische waarnemingstechnieken toe te passen in de eigen dagelijkse werkpraktijk
- uitbreiding van 
intuitieve kennis en kunde
- vanzelfsprekende verbinding met energetische hulpbronnen
- contact met de (energetische) potentie in begeleidingstrajecten zodat passende (energetische) ondersteuning aangeboden kan worden
 
Doelgroep
Deze 5-daagse training is bedoeld voor mensen die de basisopleiding Vraaggericht Energie Waarnemen hebben gevolgd en zich verder willen bekwamen in energetische waarnemings- en healingtechnieken. 
 
Locatie
De cursus wordt gegeven in de trainingsruimte van Coach-Inn
Het Bolwerk, Woestijgerweg 172 3817 SP Amersfoort. De cursustijden zijn van 10.00-17.00 uur
 
Detailinformatie

Trainingsdata       Aantal deeln.
(max.)
Prijs 
(€)
Aan-
melden
Vragen
In 2016:
4 november   
2 december

In 2017:  
20 januari 
10 februari  
10 maart 2017
14 € 725
(inclusief
BTW
voor

particulieren 
en
exclusief
BTW
voor
BTW- plichtigen)
aanmeld formulier Voor
vragen:
033-
4451480 of mail
 
Terug naar overzicht workshop, trainingen en opleidingen