BASISOPLEIDING OPSTELLINGEN
COACH-INN-SYSTEMEN (LEVEL 1)

Algemene informatie
In deze training leert de deelnemer om zelfstandig familie- en organisatieopstellingen te begeleiden en het systeemdenken toe te passen in de dagelijkse praktijk. Alle basistechnieken die nodig zijn om een opstelling te faciliteren komen zowel praktisch als theoretisch aan de orde. De deelnemer leert om de verschillende (chronologische) fasen in een opstelling te onderscheiden, dynamieken te herkennen en aansluitend de juiste interventies te plegen. Er is veel ruimte om zelf te oefenen. 

Het programma

Met diverse werkvormen zoals opstellingen, visualisaties, creatieve (teken)opdrachten en theoretische onderbouwing wordt uitgebreid stilgestaan bij het systeemdenken en leert de deelnemer twee wijzen van opstellen. De ene betreft een ruimtelijke variant die gebruikt wordt in groepsverband. De andere opstelling speelt zich af op een bord en is toepasbaar in één-op-één situaties.
De belangrijkste inhoudelijke aspecten van de cursus zijn:
- het opdoen van theoretische kennis over systeemdenken, organisatie- en familieopstellingen
- het uitwerken van en invulling geven aan de verschillende fasen in een opstelling
- het in de praktijk oefenen met het leiden van opstellingen en het zijn van representant
- het leren om systemisch en intuïtief waar te nemen
- het herkennen van dynamieken en symptomen
- het plegen van systemische interventies
- het ontwikkelen van leiderschap in opstellingen
- het onderkennen van ethische vraagstukken
- het oefenen met zowel ruimtelijke als tafelopstellingen
De volgende resultaten kunnen behaald worden:
Het integreren en praktisch kunnen toepassen van systemisch denken, waarnemen en werken in eigen werksituaties. Het zelfstandig begeleiden van eenvoudige opstellingen.

Doelgroep
Deze cursus in bedoeld voor (interim)managers, trainers, adviseurs, coaches, therapeuten, begeleiders en staffunctionarissen die het systeemdenken en werken met opstellingen in hun dagelijkse praktijk willen integreren.
 
Toelating
Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is het hebben van ervaring als vraagsteller en representant bij opstellingen een vereiste. Het is mogelijk om bij twijfel een vrijblijvend intakegesprek aan te vragen.

Locatie
Deze 5-daagse cursus (10 dagdelen) wordt gegeven in de trainingsruimte van Coach-Inn
Het Bolwerk, Woestijgerweg 172 3817 SP Amersfoort. De cursustijden zijn van 10.00-17.00 uur (m.u.v. de speciale zomereditie in augustus, daar wordt twee avonden tot 22.00 uur doorgetraind).


Detailinformatie
Trainingsdagen      Aantal deeln.
(max.)
Prijs incl. BTW voor particulier en excl.
BTW voor zakelijke 
klanten (€)
 Inschrijven
Vragen
In 2018
28 augustus
29 augustus
30 augustus
6 november
14 € 1150 aanmeld formulier Voor vragen: 033-4451480 
of info@coach-inn.nl
 
Terug naar overzicht workshop, trainingen en opleidingen
       
14