VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN
(IN EEN PROFESSIONELE CONTEXT) - LEVEL 1

Algemene informatie
 
Het kunnen waarnemen van energie biedt mogelijkheden om op een relatief eenvoudige manier te komen tot de kern, daar waar het in persoonlijke of zakelijke vraagstukken ècht over gaat. Voor diegene die werken met mensen en organisatie, zoals managers, coaches, adviseurs, therapeuten en hulpverleners heeft het daarom een toegevoegde waarde om naast de cognitieve observatie-, adviserings- en veranderingstechnieken ook te beschikken over intuïtieve waarnemingsmethodieken. In de leergang "Vraaggericht energie waarnemen" leert de deelnemer om de kanalen die nodig zijn om deze energetische informatie te "downloaden" voor zichzelf en anderen (weer) te openen, het waarnemingsvermogen uit te breiden en op basis van de verkregen informatie de juiste interventies in de professionele context te doen. 
 
Programma
- kennis van energie- en krachtenvelden
- chakraleer
- eigen maken van de systemische basisprincipes
- het vraaggericht energie waarnemen bij jezelf en anderen op een gestructureerde en gefocuste manier
- het resoneren met de energie van de (professionele) context
- het vertalen van waargenomen metaforen in bruikbare boodschappen en interventies
- het gebruik maken van (energetische) hulpbronnen
 
 
Resultaat
- het (her)ontdekken van de aanwezigheid en potentie van de eigen intuitieve waarnemingskanalen
- het krijgen van zelfvertrouwen in het doen van energetische waarnemingen en werken met de verkregen informatie
- bewustzijnsverruiming en persoonlijke groei
- het kunnen plegen van de juiste (praktische) interventies op basis van energetische informatie in een professionele context
 
Doelgroep
Deze 8-daagse training is bedoeld voor mensen die het waarnemen van energie praktisch en resultaatgericht willen toepassen in een professionele omgeving, zoals bijvoorbeeld coaches, managers, therapeuten, familie- en organisatieopstellers.
 
Locatie
De cursus wordt gegeven in de trainingsruimte van Coach-Inn
Het Bolwerk, Woestijgerweg 172 3817 SP Amersfoort. De cursustijden zijn van 10.00-17.00 uur
 
Detailinformatie
Trainingsdata      Aantal deeln.
(max.)
Prijs 
(€)
Aan-
melden
Vragen
In 2018:
21 februari
21 maart
18 april
23 mei
20 juni
26 september
31 oktober
28 november
16 € 1195
(inclusief 
BTW 
voor 
particulieren 
en 
exclusief 
BTW 
voor 
BTW- plichtigen)
aanmeld formulier Voor 
vragen: 
033-
4451480 of mail
 
Terug naar overzicht workshop, trainingen en opleidingen