MASTERCLASS ENERGIEWERK-INN-SYSTEMEN (LEVEL 3)

 Algemene informatie
Deze training van 10 dagdelen is een specialisatie gericht op het bewust maken van een verbinding van Energetisch Waarnemen, Healing, Energiewerk en Systemisch Werken met als doel om op een diepgaandere en effectievere manier processen te kunnen begeleiden, die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling, healing en transformatie. Hiervoor zal daar waar nodig kennis en theorie worden overgedragen. De meeste tijd zal echter uitgaan naar het zelf oefenen met en trainen van de benodigde vaardigheden. 
Tijdens deze opleiding zal de deelnemer ook eigen thema's uitwerken en zo beweging en groei realiseren. 
De opleiding is bedoeld voor diegene die bekend zijn met het faciliteren van kleine (familie)opstellingen én het waarnemen van energie danwel lezen van aura's eventueel gecombineerd met het werken met andere intuitieve technieken. 

Het programma

De belangrijkste inhoudelijke aspecten zijn:
- Het neerzetten van een systemisch energieveld 
- Het lezen van energie van opstellingen en systemen en het vandaaruit laten ontstaan van effectieve energetische en systemische interventies
- Het doen van energetische interventies en het toepassen van energiewerk in opstellingen
- Het uitwerken van spirituele en energetische thema's in groeps,-, tafel-, vloeranker- en gevisualiseerde opstellingen
- Het werken met remedies, stenen en andere energetische hulpbronnen in opstellingen en energiewerk
- Het geven van helende, systemische energieboodschappen
- het begeleiden van systemische innerlijke reizen
Er is tijdens deze opleiding ruimte voor de deelnemers om onderwerpen aan te dragen, waar zij graag dieper op in zouden willen gaan.

Doelgroep

Deze 5-daagse cursus is bedoeld voor mensen die het Systemische werk en Energetische werk bewuster met elkaar willen verbinden om op een effectieve manier Healing en Transformatieprocessen in gang te zetten. De opleiding is praktisch van aard. Er is ruimte om zelf met deze materie te experimenteren en de deelnemer is bereid om eigen casuistiek in te brengen. Er kunnen maximaal 14 cursisten deelnemen aan deze cursus.
 
Toelating
Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is minimaal de vooropleiding "Coach-Inn Systemen" én de opleiding "Vraaggericht Energie Waarnemen" of een combinatie van vergelijkbare opleidingen bij een ander instituut een vereiste. Het is mogelijk om bij twijfel een vrijblijvend intakegesprek aan te vragen.

Locatie
De cursus wordt gegeven in de trainingsruimte van Coach-Inn
Het Bolwerk, Woestijgerweg 172 3817 SP Amersfoort. De cursustijden zijn van 10.00-17.00 uur. 

Detailinformatie

Trainingsdagen Aantal deeln.
(max.)
Prijs
incl. BTW
voor
part.
en excl. 
BTW
voor
zakelijke klanten 
(€)
 Inschrijven
Vragen
In 2018:
19 september 
20 september 
10 oktober
11 oktober 
8 november 
 14  € 1105 
(incl.
lunch)
aanmeldformulier Voor vragen:
033-4451480 of
info@coach-inn.nl
 Terug naar overzicht workshop, trainingen en opleidingen