SYSTEMISCHE WERKVORMEN IN DE 1-OP-1 PRAKTIJK

Algemene informatie
In de driedaagse opleiding “Systemische werkvormen in de 1-op-1-praktijk “ maakt de deelnemer onder leiding van Nienke Binkhorst de systemische principes en vaardigheden eigen om 1-op-1 (familie- en organisatie)opstellingen te kunnen begeleiden. Aan de hand van eigen casuïstiek van de deelnemers wordt geoefend met verschillende 1-op-1 werkvormen. Dit betreft opstellingen met voorwerpen of vloerankers zowel in de ruimte als op tafel. De praktische oefeningen worden met de benodigde theorie onderbouwd. Daarnaast wordt er op ook veel aandacht besteed aan het waarnemen van energie, kleur en vorm in 1-op-1 opstellingen.

Programma:

* Een 1-op-1 opstelling in de tijd: interview, opstelling maken, werken naar een evenwicht, opstelling beëindigen (theorie en praktijk)
* Een 1-op-1 opstelling in het proces van dynamiek naar evenwicht: representeren, symptomen, dynamieken, interventies (theorie en praktijk)
* Verschillende werkvormen (vloerankers, voorwerpen, visualisatie, tafelopstellingen)
* Energie waarnemen in de 1-op-1 opstelling (kleur, vorm, energiestroming)

Bij deze opleiding wordt er vanuit gegaan dat je vaker deel hebt genomen aan familie- en of organisatieopstellingen en bijvoorkeur enige ervaring hebt opgedaan in het begeleiden hiervan. 

Locatie
De cursus wordt gegeven in de trainingsruimte van Coach-Inn
Het Bolwerk, Woestijgerweg 172 3817 SP Amersfoort. De cursustijden zijn van 10.00-17.00 uur.


Detailinformatie
Data Aantal
deeln.

(max.)
Prijs
incl.

BTW
voor
particulieren
en  
excl. BTW voor
BTW-plichtigen

(€)

Aanmelden
Vragen
Voor deze training zijn nog geen nieuwe data gepland. heb je interesse, laat het dan weten.       16  €655
(incl.
les-
materiaal
en lunch
voor

drie dagen)
aanmeld
formulier
Voor vragen:
033-4451480
of
info@coach-inn.nl
 
Terug naar overzicht workshop, trainingen en opleidingen